Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35050, eindtekst

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Nota van wijziging

35050-7 Nota van wijziging

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 september 2019)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35050-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35050-5 Verslag

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35050-2 Voorstel van wet

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35050-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35050-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Koninklijke boodschap

35050-1 Koninklijke boodschap

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Advies Afdeling advisering Raad van State

35050 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 en de reactie op het bericht van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen (Kamerstuk 31 135, nrs. 53 en 55 en parlisnr. 2015Z14725)

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

Reactie op een brief van Stichting Omniumscholen i.o. (hierna: Omnium) aangaande knelpunten bij het oprichten van de Omniumschool

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

naar een moderne interpretatie van artikel 23

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15