Brief regering : Renovatie paleis Huis ten Bosch

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34300-I-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34300 I)

Indiener M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34300-I-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Memorie van toelichting

34300-I-2 Memorie van toelichting

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Voorstel van wet

34300-I-1 Voorstel van wet

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50
Naar boven