Brief regering : Invoering boordcomputer Taxi en uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

Download

Indieners

  • Indiener
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer (VVD) over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (Kamerstuk 31521, nr. 85)

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanbieding inbreng schriftelijk overleg Boordcomputer Taxi

Indiener I.B. Sneep, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel motie Boordcomputer Taxi en aanvullende vragen

Indiener I.B. Sneep, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Boordcomputer Taxi

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30