Brief regering : Beantwoording vragen gesteld tijdens begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

Download

Indieners

  • Indiener
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

34000-V-12 Nota van wijziging

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Bijgewerkte tekst

34000 V,bijgewerkt t/m nr. 12 (NvW d.d. 18 november 2014)

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34000-V-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 V)

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feit vragen begroting Buza 3400 V

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Voorstel van wet

34000-V-1 Voorstel van wet

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Memorie van toelichting

34000-V-2 Memorie van toelichting

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

34000-V-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35