Brief regering : Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake uitlatingen van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken over de ramp met MH-17

Download

Indieners

  • Indiener
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie
  • Medeindiener
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min buza VenJ en Def- reactie uitlatingen Oekraïense min buza

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Activiteiten

Stand van zaken ramp MH17

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35