Brief regering : Reactie op de aangehouden motie-Hachchi over schrappen aanwijzing extern optreden (Kamerstuk 34 000 X, nr.23)

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Verslag van een wetgevingsoverleg

34000-X-58 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over Materieel Defensie

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Bijgewerkte tekst

34000 X, bijgewerkt t/m nr. 41 (Nota van wijziging, d.d. 13 november 2014)

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Nota van wijziging

34000-X-41 Nota van wijziging

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Verslag van een wetgevingsoverleg

34000-X-42 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over Personeel Defensie

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34000-X-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Aanbieding feitelijke vragen vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

Indiener G.F.C. van Leiden, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Toestemmingsbrief technische briefing

Indiener G.F.C. van Leiden, griffier

Memorie van toelichting

34000-X-2 Memorie van toelichting

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Brief regering

34000-X-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Voorstel van wet

34000-X-1 Voorstel van wet

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40