Brief regering

Schriftelijke reactie op amendementen, ingediend bij het voorstel voor de Wet studievoorschot hoger onderwijs

Download

Indieners


Gerelateerde documenten

18-02-2015
Eindtekst

30-10-2014
34035-18Nota naar aanleiding van het nader verslag

29-10-2014
34035-17Nader verslag

24-10-2014
34035-13Nota naar aanleiding van het verslag

13-10-2014
34035-12Verslag

19-09-2014
34035-3Memorie van toelichting