Brief regering

Nadere toelichting op de bestuursmodellen zoals uitgewerkt in de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ in relatie tot de plannen tot nadere samenwerking van ROC Albeda College en ROC Zadkine in Rotterdam en uitvoering motie van het lid Jasper van Dijk (Kamerstuk 33 880, nr. 7)

Download

Indieners