Brief regering

Nadere toelichting op de bestuursmodellen zoals uitgewerkt in de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ in relatie tot de plannen tot nadere samenwerking van ROC Albeda College en ROC Zadkine in Rotterdam en uitvoering motie van het lid Jasper van Dijk (Kamerstuk 33 880, nr. 7)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-02-2015
Eindtekst

27-01-2015
33948-13Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2014, over macrodoelmatigheid mbo

09-09-2014
33948-6Nota naar aanleiding van het verslag

09-09-2014
33948-7Nota van wijziging

03-07-2014
33948-5Verslag

27-05-2014
33948-3Memorie van toelichting