Brief regering : Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp

Download

Indieners

  • Indiener
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Verzoek om openbaarmaking van de 4 regio’s (gemeenten) waar het inkoopproces op dit moment onvoldoende is gewaarborgd en stand van zakenbrief

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om voortgangsbrief Jeugdzorg

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Activiteiten

Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35