Brief regering

Eindrapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Naar een activerender belastingstelsel. Eindrapport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.