Brief regering

Het voornemen tot opzegging van verdragen voor de BES-eilanden, waarnaar wordt verwezen in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel 32 047.

Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Lijst van verdragen die thans gelden voor de Nederlandse Antillen, maar niet voor Nederland
Bijlage
Lijst van verdragen die thans voor zowel de Nederlandse Antillen, als Nederland gelden