Brief regering : Brief minister over hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel en voornemen tot intrekking van het voorstel in deze vorm

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

25759-4 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener W. Sorgdrager, minister van Justitie

Memorie van toelichting

25759-3 Memorie van Toelichting

Indiener W. Sorgdrager, minister van Justitie

Voorstel van wet

25759-2 Voorstel van Wet

Indiener W. Sorgdrager, minister van Justitie

Koninklijke boodschap

25759-1 Koninklijke boodschap

Indiener W. Sorgdrager, minister van Justitie