Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting MKB Financiering (SMF) over toegang tot het EVA frauderegister

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op brief SMF m.b.t. toegang tot frauderegister Externe Verwijzings Applicatie (EVA-register)

Indiener D.S. Nava, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45