Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

35232-5
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Beantwoording overige vragen en uitvoeringstoetsen op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)

35302-73
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Kies periode

tot Toepassen