Brieven regering

17 jan 2020

Reactie op het BIT advies programma SAMEN

2020D01453
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brieven regering

17 jan 2020

Hervatting trainingsactiviteiten anti-ISIS coalitie Irak

2020D01452
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Brieven regering

17 jan 2020

Vervolg Uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst

2020D01449
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

17 jan 2020

Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

2020D01444
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

17 jan 2020

Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

2020D01433
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

17 jan 2020

Nadere informatie over leerpunten met betrekking tot de plaatsing van kinderen van een terugkeerder in Ede

2020D01423
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

17 jan 2020

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

2020D01428
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

17 jan 2020

Reactie op een burgerbrief inzake handels- en investeringsbevordering

2020D01410
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brieven regering

17 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

2020D01365
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

17 jan 2020

Gemeentenieuws van SZW 2020-1

2020D01326
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

17 jan 2020

Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau van de Statistiek

2020D01282
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

16 jan 2020

Reactie op het onderzoeksrapport Suïcides in 2017 onder jongeren

32793-470
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

16 jan 2020

Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

25883-371
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

16 jan 2020

Nadere informatie over de onderhandelingen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst

28625-282
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

16 jan 2020

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

21501-32-1222
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

16 jan 2020

Overbrenging Johan van Laarhoven

30010-47
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

16 jan 2020

Start Invest-NL

35123-34
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

16 jan 2020

Beleidsreactie op het onderzoeksrapport "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

2020D01189
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

16 jan 2020

Kabinetsreactie op het onderzoek over ‘Regels en ruimte – Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’

2020D01126
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brieven regering

15 jan 2020

Wob-besluit met betrekking tot documenten omtrent het lekken van vertrouwelijke informatie en/of schendingen van de geheimhoudingsplicht in relatie tot de WODC-affaire en in andere zaken

28844-195
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

15 jan 2020

Uitstel toezending van de Planningsbrief 2020

35300-XVI-152
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

15 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over beantwoording van specifieke vragen met betrekking tot de sluiting van diverse jeugdzorginstellingen

31839-703
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

15 jan 2020

Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

29538-311
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

15 jan 2020

Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

35334-41
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

15 jan 2020

Eerste versie van het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

31765-475
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen