Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS en toezending Wob-besluiten van de ministeries van Algemene Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid rondom het onderwerp transparantie burgerslachtoffers

2020D07511
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Reactie op de motie van het lid Hijink c.s. over maximale inzet om met initiatiefnemers te verkennen of een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk is (Kamerstuk 31839-705) en reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over met gemeenten andere mogelijkheden onderzoeken om in een passende vervolgplek te voorzien (Kamerstuk 31839-708)

2020D07327
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen agenten’

29628-938
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen