Reactie op de motie van het lid Hijink c.s. over maximale inzet om met initiatiefnemers te verkennen of een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk is (Kamerstuk 31839-705) en reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over met gemeenten andere mogelijkheden onderzoeken om in een passende vervolgplek te voorzien (Kamerstuk 31839-708)

2020D07327
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen