Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘Ontuchtzaak officier van justitie van de baan wegens fouten OM’

2020D13508
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2020, over het bericht dat oorlogsmisdadigers in bed bad en brood faciliteiten worden gepamperd

2020D13479
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen