Beantwoording overige vragen en uitvoeringstoetsen op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)

2020D07708
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Kies periode

tot Toepassen