Brieven regering

24 jan 2020

Lerende cultuur in de ggz

2020D02571
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

24 jan 2020

Vervolg Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

2020D02564
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

24 jan 2020

Voortgang digitalisering rechtspraak; aanvraag BIT-toets

2020D02563
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

24 jan 2020

Toestemming voor een technische briefing over BIT-advies Vernieuwend Registreren - Winkeldiefstal

2020D02565
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

24 jan 2020

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 november 2019, over de aanwezigheid van de minister bij de ALV van de organisatie van varkenshouders, waar hij blijkens het twitterverslag boeren heeft opgeroepen tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan

2020D02566
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

24 jan 2020

Jaarplanning 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2020D02561
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brieven regering

24 jan 2020

Uitnodiging voor de conferentie Circulaire Economie

2020D02549
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

24 jan 2020

Reactie op het Inspectierapport 'De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag'

2020D02559
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

24 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de Nederlandse reactie op de Raadpleging inzake het EU-Africa Global Health Partnership (voorheen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP)

2020D02556
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brieven regering

24 jan 2020

Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

2020D02552
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

24 jan 2020

Medisch rijgeschiktheid: reactie Gezondheidsraad op vragen over lijst van aandoeningen in huidige regeling eisen geschiktheid 2000

2020D02543
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

24 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

2020D02542
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

24 jan 2020

Uitvoering van de verschillende aangenomen moties tijdens het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019

2020D02540
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

24 jan 2020

Reactie op aangeboden petitie ‘Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’

2020D02544
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

24 jan 2020

Schema toezicht op de artsen en de keuringen van mensen met autisme en antwoord op vragen over medische keuringen

2020D02538
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

24 jan 2020

Stand van zaken verhuizing Operationele Eenheden Mariniers (OPE MARNS)

2020D02504
Indiener B. Visser
staatssecretaris van Defensie

Brieven regering

24 jan 2020

Update Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

2020D02498
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

23 jan 2020

Projectfinanciering in Marokko

34952-102
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

23 jan 2020

Uitbraak hoogpathogene vogelgriep (HPAI) serotype H5N8 in Europa

28807-223
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

23 jan 2020

Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

35300-XVI-154
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

23 jan 2020

Omzetgerelateerde boete Warenwet

26991-563
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

23 jan 2020

Voortgang versterkingsopgave Groningen naar aanleiding van Bestuurlijk Overleg Groningen 23 januari 2020

33529-718
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brieven regering

23 jan 2020

Zevende overzichtsbrief in het kader van dieselfraude

31209-222
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

23 jan 2020

Reactie op verzoek commissie inzake vermogensrendementsheffing in box 3

32140-64
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

23 jan 2020

Vervolg nieuwe opzet incidentenoverzicht

2020D02365
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen