Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Weverling en Sjoerdsma over een dialoog tussen relevante marktpartijen en handhaving vanuit een juridische rol in beleid en toezicht (Kamerstuk 24095-454)

2020D12487
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen