Uitvoering moties Wiersma c.s. en Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Kamerstuk 34349-19 en 34349-21)

2020D02722
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 december 2019, over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

2020D02606
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

25424-507
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen