Besluitenlijst e-mailprocedure op 6 april 2020 - Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector

2020D13142

Kies periode

tot Toepassen