Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij t.v.v. nr. 13 over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij t.v.v. nr. 13 over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

35300-V-46
Indiener Kees van der Staaij
Kamerlid SGP
Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 96 over extra middelen voor ExpEx

Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 96 over extra middelen voor ExpEx. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 Nr. 125 GEWIJZIGD

35300-XVI-125
Indiener Attje Kuiken
Kamerlid PvdA
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van den Berge ter vervanging van nr. 94 over een dekking om middelen vrij te maken voor de alfa-, gamma- en medische-faculteiten

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van den Berge ter vervanging van nr. 94 over een dekking om middelen vrij te maken voor de alfa-, gamma- en medische-faculteiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie

35300-XVI-126
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Gewijzigd amendement van de leden Raemakers en Ploumen ter vervanging van nr. 122 over hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking

Gewijzigd amendement van de leden Raemakers en Ploumen ter vervanging van nr. 122 over hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

35300-XVI-133
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede

Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 Nr. 124

35300-XVI-124
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Rudmer Heerema t.v.v. nr. 22 over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede

Amendement van het lid Rudmer Heerema t.v.v. nr. 22 over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het

35300-VIII-124
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Becker over middelen voor organisaties tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking

Amendement van het lid Becker over middelen voor organisaties tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

35300-XV-28
Indiener Bente Becker
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Paternotte en Peters over het stimuleren en faciliteren van werk voor asielzoekers

Amendement van de leden Paternotte en Peters over het stimuleren en faciliteren van werk voor asielzoekers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 27

35300-XV-27
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66
Amendement van de leden Voordewind en Kuik over middelen voor de bestrijding van kinderprostitutie

Amendement van de leden Voordewind en Kuik over middelen voor de bestrijding van kinderprostitutie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 31 AMENDEMENT

35300-XVII-31
Indiener Joël Voordewind
Kamerlid CU
Nader gewijzigd amendement van de leden Asscher en Van den Hul ter vervanging van nr. 20 over gelijke waardering van leraren in het VSO

Nader gewijzigd amendement van de leden Asscher en Van den Hul ter vervanging van nr. 20 over gelijke waardering van leraren in het VSO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

35300-VIII-123
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Ouwehand over middelen voor stichting Movement on the Ground

Amendement van het lid Ouwehand over middelen voor stichting Movement on the Ground. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID

35300-XVII-24
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Amendement van het lid Ouwehand over middelen voor voedselsoevereiniteit en de eiwittransitie in andere landen

Amendement van het lid Ouwehand over middelen voor voedselsoevereiniteit en de eiwittransitie in andere landen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr.

35300-XVII-50
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Amendement van de leden Asscher en Van den Hul t.v.v. nr. 6 over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren

Amendement van de leden Asscher en Van den Hul t.v.v. nr. 6 over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

35300-VIII-122
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid van Nispen over middelen voor zwemvaardigheid

Amendement van het lid van Nispen over middelen voor zwemvaardigheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 Nr. 123 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

35300-XVI-123
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP
Amendement van het lid Weverling over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking

Amendement van het lid Weverling over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 25 AMENDEMENT

35300-XVII-25
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Ouwehand over een dekking voor het amendement over voedselzekerheid

Amendement van het lid Ouwehand over een dekking voor het amendement over voedselzekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor

35300-XIV-65
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Amendement van de leden Peters en Rog over geld in het kader van de week van respect

Amendement van de leden Peters en Rog over geld in het kader van de week van respect. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN

35300-XV-21
Indiener René Peters
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf

Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 24 AMENDEMENT

35300-XV-24
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Amendement van de leden Raemakers en Ploumen ter vervanging van nr. 15 over duidelijkheid over de veiligheid en effectiviteit van hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking

Amendement van de leden Raemakers en Ploumen ter vervanging van nr. 15 over duidelijkheid over de veiligheid en effectiviteit van hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie

35300-XVI-122
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid
Amendement van de leden Van den Hul en Diks ter vervanging van nr. 13 over extra middelen voor opvang in de regio

Amendement van de leden Van den Hul en Diks ter vervanging van nr. 13 over extra middelen voor opvang in de regio. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

35300-XVII-23
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Amendement van de leden Alkaya en Diks ter vervanging van nr. 17 over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait

Amendement van de leden Alkaya en Diks ter vervanging van nr. 17 over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar

35300-XVII-21
Indiener Mahir Alkaya
Kamerlid SP
Amendement van het lid Ouwehand over het voor het jaar 2020 nakomen van de minimale verplichting die Nederland heeft op het gebied van klimaatfinanciering

Amendement van het lid Ouwehand over het voor het jaar 2020 nakomen van de minimale verplichting die Nederland heeft op het gebied van klimaatfinanciering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

35300-XVII-22
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Amendement van het lid Alkaya over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait

Amendement van het lid Alkaya over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID

35300-XVII-17
Indiener Mahir Alkaya
Kamerlid SP
Amendement van het lid Bouali over tegengaan ontbossing en verduurzaming landbouw

Amendement van het lid Bouali over tegengaan ontbossing en verduurzaming landbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BOUALI

35300-XVII-16
Indiener Achraf Bouali
Kamerlid D66
Amendement van het lid Van den Hul over extra middelen voor humanitaire hulp

Amendement van het lid Van den Hul over extra middelen voor humanitaire hulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN

35300-XVII-12
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen