Amendementen

Zoekresultaten (11.404)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 825 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor

2022D02346

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over zware voorhang

Amendement van het lid Van Nispen over zware voorhang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de

2022D22273

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over geen eigenstandige onderzoekstaak van de NCTV

Amendement van het lid Van Nispen over geen eigenstandige onderzoekstaak van de NCTV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het

2022D22256

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over toezicht door de CTIVD

Amendement van het lid Van Nispen over toezicht door de CTIVD. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de

2022D22281

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over verkorting van de bewaartermijn van gegevens

Amendement van het lid Van Nispen over verkorting van de bewaartermijn van gegevens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het

2022D22276

Amendementen

Amendement van de leden Maatoug en Van der Lee over een uitbreiding van de schulden die in aanmerking worden genomen als regulier voordeel

Amendement van de leden Maatoug en Van der Lee over een uitbreiding van de schulden die in aanmerking worden genomen als regulier voordeel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 496 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van

2022D23544

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over herinvoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de zorgplicht of de burgerschapsopdracht 'structureel' is

Amendement van het lid Bisschop over herinvoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de zorgplicht of de burgerschapsopdracht 'structureel' is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D24783

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van het criterium 'of langdurig' bij wanbeheer in de zin van nalatigheid

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van het criterium 'of langdurig' bij wanbeheer in de zin van nalatigheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D24780

Amendementen

Amendement van het lid Kwint over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden

Amendement van het lid Kwint over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D24778

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer

Amendement van het lid Bisschop over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D24785

Amendementen

Amendement van het lid Van Baarle over een evaluatie na vijf jaar

Amendement van het lid Van Baarle over een evaluatie na vijf jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID

2022D25194

Amendementen

Amendement van de leden Westerveld en Kwint over een instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad over de bezoldiging van de toezichthouder

Amendement van de leden Westerveld en Kwint over een instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad over de bezoldiging van de toezichthouder. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet

2022D25249

Amendementen

Amendement van het lid De Hoop over het waarborgen van de academische vrijheid van universiteiten

Amendement van het lid De Hoop over het waarborgen van de academische vrijheid van universiteiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

2022D25377

Amendementen

Amendement van het lid De Hoop over het schrappen van de universiteiten uit het wetsvoorstel

Amendement van het lid De Hoop over het schrappen van de universiteiten uit het wetsvoorstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

2022D25374

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Westerveld ter vervanging nr. 8 over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden

Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Westerveld ter vervanging nr. 8 over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D25307

Naar boven