Amendementen

Zoekresultaten (12.962)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2022D38038

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 825...

2022D02346

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Vondeling ter vervanging van nr. 7 over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek

Gewijzigd amendement van het lid Vondeling ter vervanging van nr. 7 over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk...

2024D25702

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 8 over het na drie jaar herinvoeren van de dwangsom

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 8 over het na drie jaar herinvoeren van de dwangsom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te...

2024D25304

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het...

2024D23044

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Diederik van Dijk ter vervanging van nr. 8 over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde

Gewijzigd amendement van het lid Diederik van Dijk ter vervanging van nr. 8 over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1...

2024D25549

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor BOSA

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor BOSA. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid...

2024D22796

Amendementen

Amendement van het lid Vondeling over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek

Amendement van het lid Vondeling over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen...

2024D24085

Amendementen

Amendement van het lid Tseggai over middelen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek

Amendement van het lid Tseggai over middelen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn...

2024D22688

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor het kindgebonden budget

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D22942

Amendementen

Amendement van het lid Flach c.s. ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding

Amendement van het lid Flach c.s. ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie...

2024D23038

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek over het na drie jaar vervallen van artikel 71c van de Vreemdelingenwet 2000

Amendement van het lid Koekkoek over het na drie jaar vervallen van artikel 71c van de Vreemdelingenwet 2000. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in...

2024D25196

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over middelen voor de Nationale Technologiestrategie

Amendement van het lid Inge van Dijk over middelen voor de Nationale Technologiestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)...

2024D22887

Amendementen

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor de Wlz

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor de Wlz. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het...

2024D22794

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over dekking voor middelen voor de Nationale Technologiestrategie

Amendement van het lid Inge van Dijk over dekking voor middelen voor de Nationale Technologiestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 L Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar...

2024D22934