Amendementen

Zoekresultaten (11.404)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Kwint over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden

Amendement van het lid Kwint over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D24778

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer

Amendement van het lid Bisschop over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D24785

Amendementen

Amendement van de leden Kuiken en Klaver over budget voor het bevriezen van de huren

Amendement van de leden Kuiken en Klaver over budget voor het bevriezen van de huren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 4 AMENDEMENT VAN

2022D24730

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over compensatie voor de kottervisserij

Amendement van het lid Bisschop over compensatie voor de kottervisserij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XIV Wijziging van de begrotingsstaat/-staten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Dierengezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2022D24732

Amendementen

Amendement van de leden Klaver en Kuiken over een extra toeslag

Amendement van de leden Klaver en Kuiken over een extra toeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLAVER EN KUIKEN

2022D24731

Amendementen

Amendement van het lid Alkaya c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025

Amendement van het lid Alkaya c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA C.S. Ontvangen 13 juni

2022D24645

Amendementen

Amendement van het lid Hijink over het opnemen van het vaccin tegen de rotavirusinfectie in het Rijksvaccinatieprogramma

Amendement van het lid Hijink over het opnemen van het vaccin tegen de rotavirusinfectie in het Rijksvaccinatieprogramma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de

2022D24110

Amendementen

Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW

Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 3 AMENDEMENT VAN

2022D24353

Amendementen

Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de eenmalige energietoeslag

Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de eenmalige energietoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS Ontvangen 10 juni 2022 De

2022D24350

Amendementen

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van de woonlasten voor sociale huurwoningen met 10%

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van de woonlasten voor sociale huurwoningen met 10%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 3

2022D24358

Amendementen

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van het btw-tarief op levering van energie naar 0%

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van het btw-tarief op levering van energie naar 0%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS Ontvangen 10 juni 2022 De ondergetekende stelt het

2022D24346

Amendementen

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van het btw-tarief naar 0%

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van het btw-tarief naar 0%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS Ontvangen 10 juni 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I

2022D24329

Amendementen

Amendement van de leden Maatoug en Van der Lee over een uitbreiding van de schulden die in aanmerking worden genomen als regulier voordeel

Amendement van de leden Maatoug en Van der Lee over een uitbreiding van de schulden die in aanmerking worden genomen als regulier voordeel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 496 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van

2022D23544

Amendementen

Amendement van de leden Van der Graaf en Stoffer over de mogelijkheid onder voorwaarden ontheffing van het verbod te verlenen aan anderen dan personen met gespecialiseerde kennis

Amendement van de leden Van der Graaf en Stoffer over de mogelijkheid onder voorwaarden ontheffing van het verbod te verlenen aan anderen dan personen met gespecialiseerde kennis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 386 Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de

2022D23702

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 11 over het schrappen van de tienjaarstermijn en het uitbreiden van de hardheidsclausule

Gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 11 over het schrappen van de tienjaarstermijn en het uitbreiden van de hardheidsclausule. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke

2022D23533

Naar boven