Amendementen

Zoekresultaten (11.404)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Haga ter vervanging van nr. 20 over het lage BTW tarief voor propaan

Gewijzigd amendement van het lid Van Haga ter vervanging van nr. 20 over het lage BTW tarief voor propaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAGA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER

2022D25944

Amendementen

Amendement van het lid Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan

Amendement van het lid Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAGA Ontvangen 20 juni 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan de

2022D25916

Amendementen

Amendement van de leden Westerveld en Kwint over een instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad over de bezoldiging van de toezichthouder

Amendement van de leden Westerveld en Kwint over een instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad over de bezoldiging van de toezichthouder. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet

2022D25249

Amendementen

Amendement van het lid De Hoop over het waarborgen van de academische vrijheid van universiteiten

Amendement van het lid De Hoop over het waarborgen van de academische vrijheid van universiteiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

2022D25377

Amendementen

Amendement van het lid De Hoop over het schrappen van de universiteiten uit het wetsvoorstel

Amendement van het lid De Hoop over het schrappen van de universiteiten uit het wetsvoorstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

2022D25374

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Westerveld ter vervanging nr. 8 over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden

Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Westerveld ter vervanging nr. 8 over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D25307

Amendementen

Amendement van de leden Van Meenen en Paul over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo

Amendement van de leden Van Meenen en Paul over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D25391

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 11 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 11 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding

2022D25452

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over het expliciteren van de uitgangspunten van subsidiariteit en evenredigheid bij het geven van een (spoed)aanwijzing

Amendement van het lid Bisschop over het expliciteren van de uitgangspunten van subsidiariteit en evenredigheid bij het geven van een (spoed)aanwijzing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium

2022D25417

Amendementen

Amendement van het lid Peters over het informeren van de Kamers als een spoedaanwijzing is gegeven

Amendement van het lid Peters over het informeren van de Kamers als een spoedaanwijzing is gegeven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

2022D25474

Amendementen

Amendement van de leden Van Baarle en Van Haga over het verlagen tot het Europees minimum van de diesel en benzine accijnzen

Amendement van de leden Van Baarle en Van Haga over het verlagen tot het Europees minimum van de diesel en benzine accijnzen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN VAN HAGA Ontvangen 16

2022D25283

Amendementen

Amendement van het lid Van Baarle over een evaluatie na vijf jaar

Amendement van het lid Van Baarle over een evaluatie na vijf jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID

2022D25194

Amendementen

Amendement van het lid Stoffer over het verhogen van de energiebelastingvermindering

Amendement van het lid Stoffer over het verhogen van de energiebelastingvermindering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER Ontvangen 15 juni 2022 De ondergetekende stelt het volgende

2022D25117

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over herinvoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de zorgplicht of de burgerschapsopdracht 'structureel' is

Amendement van het lid Bisschop over herinvoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de zorgplicht of de burgerschapsopdracht 'structureel' is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D24783

Amendementen

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van het criterium 'of langdurig' bij wanbeheer in de zin van nalatigheid

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van het criterium 'of langdurig' bij wanbeheer in de zin van nalatigheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D24780

Naar boven