Amendementen

Zoekresultaten (12.962)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 3 over een dekking voor het programma schoolmaaltijden

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 3 over een dekking voor het programma schoolmaaltijden.

2024D26783

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 4 over extra middelen voor het programma schoolmaaltijden

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 4 over extra middelen voor het programma schoolmaaltijden.

2024D26782

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Vondeling ter vervanging van nr. 7 over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek

Gewijzigd amendement van het lid Vondeling ter vervanging van nr. 7 over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk...

2024D25702

Amendementen

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor voedselzekerheid en water

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor voedselzekerheid en water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25668

Amendementen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over aanvullende middelen voor klimaatweerbaarheidsmaatregelen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over aanvullende middelen voor klimaatweerbaarheidsmaatregelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25669

Amendementen

Amendement van de leden Hirsch en Dobbe over het voor 10% toerekenen aan het ODA-budget van de kosten voor eerstejaars asielopvang

Amendement van de leden Hirsch en Dobbe over het voor 10% toerekenen aan het ODA-budget van de kosten voor eerstejaars asielopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van...

2024D25678

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Diederik van Dijk ter vervanging van nr. 8 over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde

Gewijzigd amendement van het lid Diederik van Dijk ter vervanging van nr. 8 over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1...

2024D25549

Amendementen

Amendement van het lid Diederik van Dijk over toepassing op alle bloedverwanten in de tweede graad

Amendement van het lid Diederik van Dijk over toepassing op alle bloedverwanten in de tweede graad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel...

2024D25550

Amendementen

Amendement van het lid Ceder over een evaluatie na drie jaar

Amendement van het lid Ceder over een evaluatie na drie jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig...

2024D25601

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 8 over het na drie jaar herinvoeren van de dwangsom

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 8 over het na drie jaar herinvoeren van de dwangsom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te...

2024D25304

Amendementen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over middelen voor sociale vooruitgang

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over middelen voor sociale vooruitgang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25215

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek over het na drie jaar vervallen van artikel 71c van de Vreemdelingenwet 2000

Amendement van het lid Koekkoek over het na drie jaar vervallen van artikel 71c van de Vreemdelingenwet 2000. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in...

2024D25196

Amendementen

Amendement van het lid Diederik van Dijk over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde

Amendement van het lid Diederik van Dijk over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de...

2024D24335

Amendementen

Amendement van het lid Vondeling over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek

Amendement van het lid Vondeling over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen...

2024D24085

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het...

2024D23044