Amendement : Amendement van het lid Bisschop over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'redelijk' vermoeden van wanbeheer

Download

Indieners

Naar boven