Amendement

Amendement van de leden Van Nispen en Westerveld over het tevens op "bewegen" richten van de taakomschrijving

Download Download

Indieners