Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”

Download Download

Indieners