Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Kuiken ter vervanging van nr. 9 over een wettelijke bevoegdheid van de burgemeester om ontheffing van de quarantaineplicht te verlenen

Download Download

Indieners