Amendement

Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Westerveld ter vervanging van nr. 8 over het professioneel statuut

Download Download

Indieners