Amendement

Nader gewijzigd Amendement van de leden Van Nispen en Van Gerven t.v.v. nr. 12 over compensatie van het normaal maatschappelijk risico

Download Download

Indieners