Amendement

Amendement van het lid Van Raak over extra middelen voor het gemeentefonds

Download Download

Indieners