Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. t.v.v. nr. 13 over schrappen van het recht van een tegenstemmende klasse schuldeisers om contant geld te eisen

Download Download

Indieners