Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. t.v.v. nr. 10 over minimumbescherming voor schuldeisers

Download Download

Indieners