Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen t.v.v. nr. 9 over het hanteren van de formulering 'geldig beslag'

Download Download

Indieners