Verslag van een schriftelijk overleg
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Verslag van een schriftelijk overleg over het BNC-fiche inzake Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief