Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van den Hul c.s. 35050-21 tvv nr. 19 over niet weigeren van leerlingen op grond van geloofsovertuiging of levensbeschouwing

Download Download

Indieners