Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie

Download Download

Indieners