Amendement

Amendement van het lid Futselaar over bij AMvB aanwijzen van groepen die zonder vergoeding inzage kunnen krijgen in het handelsregister

Download Download

Indieners