Brief regering : Reactie op evaluatie WBSO 2011-2017

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33009-53 Motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Innovatie (AO d.d. 08/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Innovatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:
Naar boven