Brief regering : Voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

27428-357 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2019, over biotechnologie en kwekersrecht

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen op het rapport ‘De stand van de gedachtewisseling over modernisering van het biotechnologiebeleid’

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

27428-340 Motie van de leden Remco Bosma en Van der Velde over een maatschappelijke debat over de huidige ontwikkelingen in de biotechnologie

Indiener R.P.G. (Remco) Bosma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Biotechnologie (AO d.d. 02/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Biotechnologie en kwekersrecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven