Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Snels ter vervanging van nr. 10 over het versterken van de rol van de algemene vergadering bij de vaststelling van bezoldigingen en bezoldigingsbeleid

Download Download

Indieners