Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van Gent ter vervanging van nr. 8 over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten een kleinere meerderheid toelaten

Download Download

Indieners