Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Snels en Smeulders ter vervanging van nr. 5 over het regelen van instemmingsrecht van de OR voor bestuurdersbeloningen

Download Download

Indieners