Amendement

Amendement van het lid Van Gent over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten een volstrekte meerderheid toelaten

Download Download

Indieners