Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Ronnes ter vervanging van nr. 22 over een redelijke gebruiksvergoeding bij een gedoogplicht

Download Download

Indieners