Amendement

Amendement van de leden Bisschop en Ronnes over een redelijke gebruiksvergoeding bij een gedoogplicht

Download Download

Indieners