Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Tabellen behorend bij beantwoording vragen over de JenV-begroting 2020
Bijlage
Aanbiedingsbrief